GARANTIA PRODUCATORULUIProdusul poate conține mai multe părți cu perioade diferite de garanție.

Dispozitivele mobile Wiko sunt garantate pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziționării, * și timp de 6 luni pentru accesorii *. Perioada de garanție începe în momentul achiziționării produsului de către primul utilizator final. În limitele autorizate de legile specifice fiecărei țări, în cazul în care produsul este revândut, reparat sau înlocuit, nu va genera o prelungire a perioadei de garanție (piesele reparate sau produsul înlocuitor vor fi garantate pentru restul perioadei de garanție perioada de garanție inițială sau 90 de zile de la data înlocuirii sau reparației). Toate piesele produsului sau orice alt echipament care este înlocuit vor deveni proprietatea Wiko. În cazul reparației sau înlocuirii produsului, Wiko poate utiliza piese noi/recondiționate/produse sau părți și produse care sunt similare cu echipamentele noi.

Dacă dispozitivul nu funcționează în condiții normale de utilizare și întreținere, vă recomandăm să contactați distribuitorul, centrul Wiko autorizat sau centrul de asistență Wiko prin intermediul site-ului nostru (www.wikomobile.com).
Nu uitați să salvați datele conținute în aparatul Dvs. astfel încât să nu se piardă în timp ce telefonul este reparat sau înlocuit. Wiko nu va fi răspunzător pentru deteriorarea sau pierderea conținutului ca urmare a reparării sau înlocuirii dispozitivului.

Condiții de garanție și excluderi
Atunci când trimiteți produsul, este important să:

- Urmați instrucțiunile furnizate de Wiko pentru trimiterea produsului.
- Furnizați dovezi ale datei inițiale de cumpărare care să indice în mod clar numele și adresa comerciantului, împreună cu data și locul achiziționării, tipul produsului, numărul de serie și IMEI.


Această garanție acoperă numai defectele materialelor (ale pieselor) și defectele de proiectare sau de fabricație.
Nu acoperă:

1. Uzură normală (inclusiv, în special, cea referitoare la lentilele, bateriile și ecranele) care necesită reparații periodice și înlocuiri.

2. Defectele cauzate de manipularea greșită sau abuzul de produs (funcționare incorectă, cădere, șoc etc.).

3. Defectele și pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a telefonului, în special utilizarea care contravine instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Wiko (incluse în ghidul de utilizare al telefonului dvs.).

4. Modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate.

5. Baterii cu scurtcircuit, celulele deteriorate sau semne de deschidere sau dezasamblare.

6. Defectele legate de faptul că produsul a fost utilizat sau conectat la echipamente sau programe neautorizate de Wiko. Unele defecte pot fi cauzate de viruși din cauza accesării neautorizate de către tine sau de un serviciu al unor terţi, de sisteme informatice, alte conturi sau reţele. Acest acces neautorizat se poate face prin piraterie informatică, însuşirea abuzivă de parole sau prin alte mijloace.

7. Orice utilizare a produsului, alta decât cea pentru care a fost proiectat.

8. Utilizarea produsului cu accesorii, echipamente periferice şi alte produse ale căror tip, condiţie şi/sau standarde nu corespund cerinţelor WIKO sau sunt deteriorate.

9. Expunerea produsului la umiditate, variații extreme de temperatură, coroziune, oxidare, contact sau deversarea de alimente, lichide, produse chimice și, în general, orice substanță capabilă să afecteze produsul.

10. Telefon mobil deteriorat sau carcasă deteriorată, semne vizibile de șoc.

11. Accidente sau catastrofe naturale sau orice altă cauză care nu este controlată de Wiko, cum ar fi (dar nu se limitează la) apă, trăsnet, incendiu, supratensiune etc.

12. Actualizarea software-ului ca urmare a modificărilor în setările de rețea.

13. Deteriorarea bateriei din cauza încărcării excesive și / sau a nerespectării recomandărilor și instrucțiunilor de utilizare și de siguranță menționate în manualul produsului.

14. Defectele si daunele produse din cauza instalării sau utilizării necorespunzătoare a produsului (alte utilizari, diferite fata de utilizarea pentru care produsul este destinat sau incompatibile cu standardele tehnice sau de siguranță în vigoare în țara în care este utilizat etc.).

15. Întreținerea neadecvată a produsului, care nu respectă instrucțiunile Wiko sau neglijența în menținerea produsului.

16. Produsul a fost deschis, modificat sau reparat de către orice persoană care nu aparține unui centru autorizat Wiko, cu piese de schimb neautorizate de Wiko.

17. Modificarea, schimbarea, deteriorarea sau lizibilitatea numărului IMEI, a numărului de serie sau a codului EAN.


Excluderi de la garanţie:

- Orice echipament care nu este original.
- Costurile de transport și riscurile asociate depozitarii și colectării dispozitivului de către clientul final.
- Forță majoră, accidente (incendiu, inundații etc.), trăznet etc.


Un terț operator independent furnizează cartela SIM și rețeaua sau sistemul (celulă sau altul) pe care operează produsul dvs. În conformitate cu această garanție, Wiko își declină orice responsabilitate pentru operarea, disponibilitatea, acoperirea, serviciile sau capacitatea rețelei sau a sistemului (celulă sau altele). Răspunderea Wiko și service-ul aprobat se limitează numai la costul reparațiilor și / sau înlocuirea unității în timpul perioadei de garanție.

Pentru orice întrebări sau informații referitoare la telefonul dvs. Wiko sau dacă telefonul mobil și / sau accesoriul dvs. nu funcționează corespunzător, vizitați www.wikomobile.com sau contactați distribuitorul.

*Trebuie să păstrați factura.